Notícies corporatives

17/03/2017

Gestiona prescinde de los applets de Java

La plataforma de esPublico ha estat la primera a aconseguir independitzar la seva tecnologia dels applets de Java i garantir, d’aquesta manera, el seu correcte funcionament en tots els navegadors i sistemes operatius