Notícies corporatives

12/01/2018

Gestiona incorpora noves eines de gestió arxivística

El projecte ha estat desenvolupat en el marc del projecte d’implantació de l’administració electrònica a l’Ayuntamiento de Guadalajara i va ser presentat en el Congrés Nacional d’Arxiu i Document Electrònic (CNADE)

17/03/2017

Gestiona prescinde de los applets de Java

La plataforma de esPublico ha estat la primera a aconseguir independitzar la seva tecnologia dels applets de Java i garantir, d’aquesta manera, el seu correcte funcionament en tots els navegadors i sistemes operatius