Gestiona obté la certificació de NIVELL ALT en l’Esquema Nacional de Seguretat

08.05.2017

Maig de 2017.- Gestiona s’ha convertit en la primera eina d’administració electrònica certificada de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat: Categoria ALTA.

L’auditoria ha estat realitzada per la consultora BDO Auditores SLP, entitat de certificació acreditada per l’ENAC en l’àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat d’acord amb la norma UNE-EN ISO / IEC 17065: 2012.

El treball d’adequació que hem emprès en els últims anys en matèria de seguretat ens ha permès complir amb les exigències del RD 3/2010, de 8 de gener, i la seva modificació mitjançant el RD 951/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, i així superar amb èxit l’auditoria de certificació en els tres nivells que contempla la norma: organitzatiu, operacional i mesures de protecció.

El marc organitzatiu fixa una política en matèria de seguretat establerta la companyia i que inclou mesures com la protecció enfront de l’ús indegut d’equips, del correu electrònic, o mesures per regular l’accés i l’ús de les instal·lacions per part dels empleats.

Dins el marc operacional s’han avaluat aspectes de planificació com l’arquitectura de seguretat, el dimensionament, l’ús de components de programari certificats i qüestions relacionades amb el control d’accés a la informació, la identificació, els mecanismes d’autenticació, l’accés local / remot, etc.

En aquest sentit l’auditoria ha aprofundit també en tot el relacionat amb la protecció enfront de virus, la gestió d’incidències, el registre d’activitat d’usuaris, la protecció de registres d’activitat, la protecció de claus criptogràfiques o la detecció d’intrusos.

El tercer nivell ha avaluat les mesures de protecció d’instal·lacions i infraestructures, gestió del personal, protecció de les comunicacions, protecció dels suports d’informació, protecció de les aplicacions informàtiques, protecció de la informació i protecció dels serveis.

El resultat de l’auditoria i la consegüent certificació obtinguda per Gestiona, ens han convertit en la primera plataforma d’administració electrònica certificada de conformitat amb l’ENS en categoria ALTA, compliment que fa molt fàcil a les administracions que confien en Gestiona poder obtenir la seva pròpia certificació .