Gestiona tindrà connexió directa a la Red SARA

12.08.2017

Agost de 2017.- La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) ha accedit a reconèixer a l’empresa esPublico la condició de Punt de Presència de la Xarxa SARA, permetent una connexió directa a la xarxa SARA sense presència de cap organització intermèdia.

Aquesta mesura, que s’ha adoptat atenent elevat nombre d’Entitats Locals usuàries de la plataforma Gestiona, facilitarà la comunicació amb altres administracions públiques espanyoles, facilitant l’intercanvi d’informació i de serveis entre les mateixes, així com la interconnexió amb les xarxes de les Institucions de la Unió Europea i d’altres estats membres.

Val la pena destacar, que aquesta connexió permetrà agilitar la integració amb les aplicacions i serveis en núvol desenvolupats per la Secretaría General de Administración Digital per facilitar el compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques, sense detriment de les màximes garanties de seguretat, confidencialitat i protecció de dades.