Gestiona, primera plataforma integrada amb “el meu spai” del Consorci AOC

Gestiona és la primera aplicació que ha integrat la seva seu electrònica amb l’aplicació “el meu spai” (MyGov) impulsada pel Consorci AOC.

Aquesta aplicació permet, entre altres coses, consultar l’estat de sol·licituds formulades per un interessat a una administració, així com conèixer l’estat de tramitació d’un expedient, revisar els documents que hi consten, etc.

La posada en producció d’aquesta integració és una fita fonamental, ja que permet donar compliment a un dret fonamental per als interessats que recull l’article 53 de la Llei 39/2015, respecte a l’accés a la informació que formi part d’un expedient en el qual figuri com a interessat.

El reconeixement d’aquest dret, que ja quedava garantit amb l’accés a la informació esmentada des de la seu electrònica de Gestiona, es completa amb la possibilitat de facilitar l’accés a través d’un espai centralitzat impulsat pel Consorci AOC: “el meu spai” (MyGov).

Aquesta aplicació, que funcionarà com una carpeta ciutadana interadministrativa, centralitza l’accés dels ciutadans a la consulta de sol·licituds i expedients de qualsevol administració pública catalana.

Un servei que està destinat a facilitar les relacions dels ciutadans amb les seves administracions públiques de referència, i al qual des de Gestiona hem volgut sumar-nos dins de la nostra estratègia d’interoperabilitat, convertint-nos en el primer proveïdor a desenvolupar la integració amb aquest servei del Consorci AOC, del qual es poden beneficiar amb caràcter immediat les més de 300 administracions catalanes que treballen amb la nostra plataforma i els gairebé 2 milions de ciutadans les entitats de referència en l’àmbit local dels quals utilitzen Gestiona per a les seves gestions administratives.

Amb la posada en producció d’aquesta integració, Gestiona es consolida com la plataforma d’administració electrònica que ofereix més nivell d’interoperabilitat amb les plataformes i els serveis del Consorci AOC, tal com es pot comprovar a la llista publicada a la seva pàgina web:

(https://suport-integradors.aoc.cat/hc/ca/articles/4416414630417-Proveïdors-integrats-amb-serveis-del-Consorci-AOC).

Des d’esPublico continuem avançant intensament en el nostre projecte d’interoperabilitat per a les administracions públiques catalanes, alineant la nostra filosofia de garantir el màxim nivell de compliment normatiu de la plataforma Gestiona amb l’estratègia de desenvolupament i evolució dels serveis que desenvolupa i impulsa el Consorci AOC, amb la vista posada a ajudar les entitats que fan servir Gestiona a assolir el nivell més alt de modernització administrativa que la nostra tecnologia permet.

Compartir:

Quiero que me llamen

Si necesitas ayuda deja tus datos de contacto y nosotros te llamamos.

Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. (esPublico). Finalidad: a) contactar contigo para responder a las consultas y peticiones de información formuladas, b) mantener relaciones con la entidad en la que trabajas. Ejercicio de derechos: dpd@espublico.com o en la dirección postal del responsable del tratamiento. Más información: Política de Privacidad.

Si lo prefieres llámanos