Institucions autonòmiques

e-Administració per a les institucions

Al servei dels parlaments autonòmics i les seves institucions pròpies

Gestor expedients per a institucions autonòmiques

Parlaments autonòmics

Experiència en el desplegament de l’administració electrònica en parlaments autonòmics, donant suport a la gestió de la seva activitat parlamentària.

Òrgans de control extern

Col·laborem amb els òrgans tècnics dependents dels parlaments autonòmics responsables de la fiscalització externa i de la gestió econòmica, financera i comptable dels fons públics.

plataforma per a institucions autonòmiques
plataforma informàtica per a institucions autonòmiques

Òrgans consultius

Implantació de tota mena d’institucions pròpies amb mecanismes i eines per garantir la transparència en la teva entitat.

Els nostres
clients

Modernització administrativa comptes consultius
Innovació en institucions autonòmiques
Modernització electrònica en institucions autonòmiques
Sindicatura de Comptes del Principat d’Astúries
solució informàtica per a institucions autonòmiques
plataforma per a institucions autonòmiques

Notícies i articles relacionats