Signa en núvol

Sense límits.
Ràpid i segur.

Signa tan ràpid com puguis imaginar

Oblida’t de targetes, lectors i certificats instal·lats al navegador.

A Gestiona signaràs tan ràpid com puguis imaginar, marcant simplement un PIN.

Targeta signatura

Signa amb smartcard

Signa amb certificat de navegador

Modernització administració pública

Signa en núvol

Innovació pública

Simplifiquem la gestió de certificats electrònics

La nostra autoritat de certificació esFirma, integrada amb Gestiona, permet als nostres clients poder autoproveir-se de tots els certificats que necessitin per al desenvolupament de la seva activitat.

Segell electrònic

Certificats de persona física

Certificats de persona física amb pseudònim

Segell de temps

Signa amb total seguretat i garantia

El servei qualificat de signatura en núvol s’ha desenvolupat conforme a la norma CEN 419241 i compleix les polítiques i requisits de seguretat establerts a ETSI TS 119 431-1 per al servei de creació de signatura electrònica en QSCD/SCDev remot, garantint l’ús exclusiu de les claus per part del signant.

Doble factor

La seguretat del sistema es veu reforçada gràcies al requeriment del doble factor d’autenticació, pel qual es comprova la identitat del signant mitjançant dos mecanismes diferents. D’aquesta manera es minimitza el risc d’ús fraudulent del sistema de signtura per qualsevol altra persona.

Signatura criptogràfica administració pública
Seguretat a la signatura electrònica de l’administració pública

Hardware Security Module

El maquinari fet servir per a la generació, custòdia i protecció de les signatures és un Hardware Security Module (HSM), certificat FIPS 140-2 Level 3, i està dotat d’un sistema d’autoprotecció davant de possibles intrusions.

Sistema segur i usable

La gestió centralitzada dels certificats de signatura i l’eliminació d’aquests als dispositius client contribueixen a un sistema més segur i usable, evitant les instal·lacions de maquinari específic, drivers, etc.

Signatura electrònica ajuntaments

Signatura al mòbil des de qualsevol lloc

Gràcies al sistema de signatura en núvol integrat a Gestiona, pots signar i validar els teus documents tant en la interfície web com en l’APP mòbil, i rebre notificacions push, amb absoluta flexibilitat i rapidesa.

Signatura apoderat des del mòbil

Notícies i articles relacionats