Intel·ligència artificial

Innovem per a tu

Sempre un pas per davant

Estem compromesos a ajudar els nostres clients en els seus processos de transformació digital, permetent-los l’adopció primerenca de les tecnologies més innovadores.

Videoidentificació administració pública

Videoidentificació

Les nostres tecnologies de videoidentificación permeten la verificació de la identitat del client per mitjà de tecnologia de reconeixement facial. Durant el procés es comparen les dades biomètriques entre la imatge real de l’usuari i la foto del DNI, fent el procés d’identificació més complet i segur.

Assistents virtuals conversacionals

Modernitza l’atenció a la ciutadania i maximitza l’ús de la teva seu electrònica incorporant assistents virtuals conversacionals orientats a la resolució d’incidències tècniques i utilització del catàleg de serveis (seu) prestant el servei al ciutadà les 24 hores

assistent virtual per al ciutadà
Intel·ligència artificial administració pública

Robòtica intel·ligent

Els nostres robots de programari (RPA) permeten automatitzar processos de gestió que resulten tediosos i repetitius, i gràcies al seu motor IA són capaços de gestionar i resoldre possibles incidències.

Analítica predictiva

Les nostres tecnologies analítiques ofereixen càlculs i estimacions a partir de tendències amb l’objectiu de poder identificar el que passarà amb antelació i poder reaccionar-hi a temps, convertint la informació en oportunitat.

Intel·ligència artificial sector públic

Reimaginant el sector públic

La intel·ligència artificial (IA) és una poderosa força de canvi i transformació en el sector públic. La IA té el potencial d’abordar qüestions complexes i es pot utilitzar per prendre millors decisions més ràpidament, millorar les experiències de les polítiques i els ciutadans, i aconseguir un impacte més gran utilitzant menys recursos.

Intel·ligència artificial administració pública

Notícies i articles relacionats