Analítica

La força de la dada

Presa de decisions basades en dades

Un dels desafiaments més importants a què s’enfronta el sector públic en els seus processos de transformació digital és ser capaç de treure profit dels grans volums d’informació generada en els seus processos digitals per aconseguir una presa de decisions més ràpida i eficient.

Informes estadístics i evolució històrica de dades administració pública

Analitza el present i dissenya el futur

La nostra eina d’analítica et permet identificar el rellevant dins de grans blocs de dades en temps real i prendre decisions basades en els fets i amb la vista posada en el futur.

Si no ho mesures, no millores

Mesurar i analitzar és el mitjà per resoldre reptes tradicionals i de futur. Dissenya, planifica i impulsa canvis de manera decidida amb la seguretat que aporta disposar de bones anàlisis.

DADES MASSIVES sector públic
Analítica de dades en l’administració pública

A l’abast de tothom

La nostra plataforma facilita als empleats públics poder accedir de manera senzilla i immediata a la informació, a fi d’analitzar-la i debatre-la a la recerca de solucions fonamentades en dades.

Una nova manera de gestionar la dada

El nostre mòdul d’analítica cobreix les necessitats de les diferents audiències de la dada, adaptant-se a les seves necessitats: des dels generadors de contingut analític més complex fins al receptor d’informes estàtics.

Solució informàtica control intern

Quines funcionalitats ofereix el nostre mòdul d’analítica?

Analítica corporativa

L’analítica s’integra de manera nativa en el transaccional de la plataforma per generalitzar un poderós sistema de cerca i explotació de dades i democratitzar l’ús de les eines analítiques en l’organització.

Analítica avançada

Serveis d’analítica dirigits a resoldre les necessitats avançades d’explotació i maneig de les dades que tenen determinats perfils de l’organització (càrrecs públics, Secretaria, Intervenció, Contractació, Departament IT, etc.).

Analítica geoespacial

Integració de capes de visualització que permeten georepresentar les dades en mapes, personalitzant els elements d’estudi i portant l’anàlisi un pas més enllà.

Analítica col·laborativa

Elabora els teus propis informes i quadres de comandament i comparteix-los amb el teu equip per analitzar-los conjuntament i detectar oportunitats.

Open Data

Automatitza la publicació de dades de caràcter públic a la teva seu electrònica o al teu portal de dades obertes.

Informes personalitzats

Servei que permet la programació i generació d’informes personalitzats, així com la seva distribució a les persones adequades a través dels canals idonis i en el moment precís.

Alerting

Servei d’analítica proactiva que, a través del processament automatitzat de la informació, identifica i alerta d’informació d’interès per a la gestió.

Notícies i articles relacionats