Integracions

Adaptat a les teves necessitats

T’ajudem a integrar les teves aplicacions

T’ajudem a comunicar Gestiona amb totes les aplicacions de la teva organització gràcies a les nostres eines d’integració, podent també ser independent en els desenvolupaments.

Integració de sistemes ajuntaments

Projectes a mida

A través de la nostra Oficina Tècnica de Projectes realitzem un estudi adaptat a les teves necessitats, localitzant i analitzant els punts d’integració amb Gestiona que permeten optimitzar els fluxos de treball.

Integracions ajuntaments

Integracions a través de Web Services

Gestiona ofereix una API interoperable gràcies a la qual podem comunicar aplicacions i fer de Gestiona el centre de la teva organització.

Les operacions de l’API tenen les mateixes garanties de seguretat i traçabilitat que les realitzades pels usuaris, garantint així la robustesa de tot el sistema.

A través de l’API és possible executar qualsevol operació que es pot fer des del web, i així s’obre un ventall de possibilitats a l’hora d’integrar aplicacions pròpies o de realitzar desenvolupaments.

Integracions mitjançant microserveis

Gestiona disposa d’una arquitectura de microserveis d’integració que és accessible amb mecanismes lleugers i que permet abstreure l’ús de l’API Rest amb l’objectiu de simplificar a la mínima expressió les necessitats d’integració més habituals entre els nostres clients.

Aquests microserveis estan disponibles al BUS d’interoperabilitat de Gestiona, i cadascun d’ells implementa una funcionalitat completa de negoci

Comunicar aplicacions administració pública
Integracions sector públic

Integracions a través de RPA

La nostra plataforma de RPA (Automatització de Processos Robotitzats) ens permet integrar sense límits, amb implantacions ràpides i senzilles amb retorns d’inversió espectaculars de manera immediata.

Permet la integració amb fabricants de programari que t’ho posen difícil.

Podem integrar amb les aplicacions legacy que no vols abandonar i no disposen de serveis web.

Permet mantenir les aplicacions amb què ja s’està treballant.

Notícies i articles relacionats