Òrgans i resolucions

El teu pont de comandament

Decisions electròniques ordenades.

Ordena l’adopció de resolucions per part dels òrgans de govern de l’entitat i automatitza la gestió dels llibres oficials.

Òrgans col·legiats

Associa les propostes a una convocatòria, genera l’ordre del dia, convoca, dona accés a la documentació, recull els acords adoptats i automatitza la generació i tramesa dels certificats i notificacions a cada expedient.

Plens telemàtics
Llibre electrònic oficial òrgans unipersonals

Òrgans unipersonals

Defineix els òrgans unipersonals de l’entitat, la persona titular de l’òrgan i el personal administratiu de suport. Gestiona les delegacions de funcions.

Llibres oficials

Gestiona et permet automatitzar la portada electrònica tant dels llibres de resolucions com dels llibres d’actes.

Resolució electrònica

Controla el cicle complet

Màxim rigor jurídic i seguretat en el procés més crític de la teva organització.

Cicle òrgans i resolucions

Integritat

El procés de resolucions garanteix la integritat entre les propostes emeses i les solucions adoptades.

Automatització

Possibilitat d’automatitzar la generació i tramesa dels certificats i notificacions a cada expedient.

Seguretat

Amb les màximes garanties de confidencialitat, auditoria d’evidències i seguretat.

Òrgans de govern telemàtics

Trasllada al món digital les reunions dels òrgans de govern per videoconferència, amb la possibilitat d’enregistrament certificat i retransmissió per les xarxes socials corporatives de la teva entitat.

Accés exclusiu

Accés restringit als membres d’òrgans col·legiats per consultar les convocatòries, documentació dels assumptes per tractar, confirmar assistència o presentar documents.

Reunions telemàtiques

Programa les convocatòries de l’òrgan per a una determinada data i hora, amb totes les garanties jurídiques

Enregistraments certificats

Selecciona si vols que la reunió es gravi i certifiqui per acreditar-ne el contingut amb plenes garanties jurídiques.

Retransmissions

Retransmet en directe les reunions dels òrgans de govern a les xarxes socials corporatives de la teva entitat.

Transparència

Automatitza la tramesa de les actes i enregistraments de les sessions al portal de transparència.

Notícies i articles relacionats