Metodologia e-SET

Normalitza el camí cap a la llibertat

Metodologia i acompanyament e-SET al teu servei

Gestiona: Una plataforma 100 % compatible i una metodologia homologada en e-SET per AOC

Consulta la nostra homologació AOC

Fortaleses de la metodologia e-SET

Una manera de treballar uniforme

Implantar Gestiona conforme a la metodologia e-SET permet a tots els empleats de l’entitat treballar d’una mateixa manera, eliminant ineficiències i duplicitats per agilitar la gestió dels serveis públics.

Una eina única

Utilitzar una única eina de tramitació permet optimitzar la gestió de la informació i agilita els processos administratius, la qual cosa resulta en una de major.

Impuls de la digitalització i transversalitat en l’organització

Impulsa la digitalització i modernització integral de l’entitat centrada en la normalització de processos i el treball col·laboratiu de tots els empleats públics.

Notícies i articles relacionats