Oficina d’Assistència

Ajudant les persones

Una administració per a tothom assisteix els seus ciutadans en l’ús de mitjans electrònics

Els processos de modernització administrativa han d’estar centrats en la millora dels serveis públics.

Clar exemple d’aquest procés són les oficines d’assistència en matèria de registres, on els ciutadans són assistits en els processos de tramitació electrònica i gaudeixen de la interconnexió entre les diferents administracions públiques.

Totes les eines tecnològiques al teu abast per oferir la millor experiència al ciutadà, millorant l’atenció prestada.

Programari per a oficina d’assistència al ciutadà

Els teus tràmits neixen en format electrònic

L’Oficina d’Assistència en matèria de registres permet que tots els tràmits neixin sempre en format electrònic, i s’evita haver de gestionar expedients mixtos.

Tràmits electrònics ciutadà

Models d’instàncies

Tots els teus tràmits personalitzats i models normalitzats estaran disponibles perquè es pugui assistir en l’emplenament de tots els passos i requisits de tramitació.

Còpies digitals autèntiques

Realitza còpies digitals autèntiques a partir de documents en paper, signades electrònicament per funcionari habilitat o mitjançant digitalització automatitzada amb segell d’òrgan|. Redueix càrregues administratives i permet la incorporació a l’expedient electrònic.

Expedient electrònic de l’administració local
Atenció telemàtica al ciutadà

Funcionaris habilitats

Mantén actualitzat un registre interoperable de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques o la signatura en representació de l’interessat.

Signatura biomètrica

A través de la integració amb sistemes de signatura biomètrica pots convertir les signatures manuscrites dels teus ciutadans en signatures electròniques mitjançant l’ús de tauletes.

Oficina d’assistència al ciutadà

Un registre electrònic connectat amb la resta d’administracions públiques

L’oficina d’assistència en matèria de registres de Gestiona opera sobre un registre electrònic general connectat amb la resta d’administracions públiques a través d’EACAT, que permet la tramesa i recepció de comunicacions electròniques amb altres administracions.

La funcionalitat de finestreta única evita al ciutadà haver de desplaçar-se per presentar registres dirigits a altres administracions.

EACAT

Administra i verifica apoderaments de caràcter general o específics

Processos eficients administració pública

Des de l’Oficina d’Assistència en matèria de registres de Gestiona pots verificar de manera automàtica i en temps real l’existència d’apoderaments a REPRESENTA.

També pots gestionar el teu propi registre particular d’apoderaments per a la realització de tràmits específics en la teva administració.

Integrada amb els serveis del Consorci AOC

EACAT

Integrada amb EACAT

Gestiona opera sobre un registre electrònic general connectat amb la resta d’administracions públiques a través d’EACAT.

Integrada amb Representa

Permet la verificació automàtica de l’estat d’una representació inscrita en el registre d’apoderaments.

Via Oberta

Integrada amb Via Oberta

La interoperabilitat amb serveis com VIA OBERTA evita al ciutadà haver d’aportar documents que obren en poder de l’Administració.

MuniCAT

Integrada amb Municat

Sincronització en temps real del directori general d’administracions catalanes.

Notícies i articles relacionats