Interoperabilitat

Experts en integracions

Una arquitectura dissenyada per connectar-se a tot

Integrar aplicacions és un dels desafiaments més complicats que cal abordar en un projecte de transformació digital, la nostra arquitectura d’interoperabilitat possibilita que Gestiona sigui capaç de connectar-se a tot el que necessitis.

Bus de serveis

El nostre motor d’encaminament i mediació basat en Enterprise Integration Paterns ens permet afrontar amb màximes garanties el desafiament de les integracions, assolint uns nivells màxims de robustesa, a través d’una avançada gestió d’errors que és capaç d’evitar pèrdues de dades o transaccions en les situacions més extremes.

API Rest

Tots els mòduls de Gestiona disposen d’un API oberta i documentada, formada per més de 700 serveis Rest disponibles que et permeten abordar qualsevol integració que puguis necessitar.

Microserveis

Gestiona disposa d’una arquitectura de microserveis d’integració que és accessible amb mecanismes lleugers i que permet abstreure l’ús de l’API Rest amb l’objectiu de simplificar a la mínima expressió les necessitats d’integració més habituals entre els nostres clients. Cada microservei implementa una funcionalitat completa de negoci

RPA

La nostra plataforma de Robotic Process Automatio (RPA) ens permet integrar utilitzant les interfícies gràfiques de les aplicacions i fa possible obtenir informació o inserir dades en sistemes legacy, o amb aplicacions de fabricants de programari que t’ho posen difícil.

Característiques de la nostra API

Completa

A través de l’API és possible executar qualsevol operació que es pot fer des del web, i així obrir un ventall de possibilitats a l’hora d’integrar aplicacions pròpies o de realitzar desenvolupaments.

Adaptable

La nostra API permet integracions amb operacions síncrones, asíncrones o processos batch, sempre depenent del problema per resoldre.

Documentada

Basada en serveis REST, tota la interfície està publicada per a la seva consulta amb exemples de cadascun dels casos d’ús més comuns, disposant a més de codi d’exemple en GitHub en els llenguatges més utilitzats.

Oberta

Comunica Gestiona amb totes les aplicacions de la teva organització gràcies a les nostres eines d’integració, i pot ser independent en els teus desenvolupaments.

Primer operador tecnològic del sector públic

Amb més de 1.000 autoritzacions d’integracions amb aplicacions i serveis del Consorci AOC, som l’operador tecnològic que més nombre de serveis AOC té integrats amb la plataforma Gestiona.

Gestiona

Catàleg de procediments

Identificació de linteressat

Gestió de la Representació

Verificació de dades

Publicitat

Notificacions i comunicacions

Sistema d'intercanvis de registres (SIR)

Consulta i tramesa d'expedients

Relació amb els Proveïdors

Més de 150 integracions llestes per activar

Un extens catàleg d’integracions a la teva disposició.

Comptabilitat

Signatura
Biomètrica

Gestió
Tributària

Recursos
Humans

Serveis
Socials

Policia Local

Padró d’
Habitants

Cementiris

Videoactes

Sistemes GIS

Notícies i articles relacionats