Reptes i solucions per a Administracions Públiques Data Driven

Si volem convertir-nos en administracions públiques gestionades a través de dades, la primera pregunta que ens hem de fer és la següent:

Quins reptes hem d’afrontar per ser DATA DRIVEN?

 • Cultura de la dada. Perquè totes les persones de la nostra organització tinguin present la importància de la dada en la seva gestió, és necessari donar-los accés a aquesta informació.

  Per a això, els haurem de facilitar sistemes d’anàlisi, però de forma adaptada a les seves necessitats. A més, haurem de formar als usuaris en matèria d’analítica, perquè sàpiguen explotar les dades de forma eficient.

  Tot això ens portarà a la creació de rols dins de la nostra organització, per disposar de persones com a punts de suport dins dels nostres projectes analítics.

 • Qualitat de la dada. Si volem aconseguir donar la informació correcta, necessitem que la dada sigui consistent i exacta. Per a això necessitem un alineament de la dada, és a dir, que la distància entre la generació de la dada i l’anàlisi d’aquest sigui mínima.

 • Seguretat de la dada. Si volem donar accés a les persones de l’organització a determinades dades, han de poder fer-ho de forma segura. I hem d’estar segurs que podem auditar que informació s’ha consultat en cada moment.

 • Tecnologia. Cada vegada n’estem movent més quantitat d’informació i per tant necessitem més capacitat de processament, ja que els sistemes que sustenten aquest tipus de solucions han de ser més potents a més d’estar disponibles en tot moment.

  Aquesta tecnologia ha de ser capaç de escalar i que realment ens permeti elaborar una estratègia que perduri en el temps.

Reptes Data Driven

El repte principal és canviar els nostres processos i la nostra forma de treballar per aconseguir que la gestió passi a estar informada partint de les dades

Des de Gestiona hem elaborat una proposta senzilla per poder abordar tots aquests reptes. La qual es troba integrada dins de la nostra pròpia plataforma i es compon de quatre funcionalitats:

 • Cerca avançada. Ens proporciona accés ràpid i indexat a la informació per poder realitzar un tractament i una gestió correcta de la mateixa.
 • Analítica Guiada.  Facilita informes amb formats genèrics desenvolupats pel personal de esPublico partint de les necessitats dels nostres clients. Aquests informes s’elaboren tenint en compte l’opinió de diferents organitzacions.
 • Analítica d’Autoservei. Ens permetrà generar informes propis i específics per a cada organització, en funció de les seves necessitats.
 • Academy. Es tracta d’un seguiment formatiu, a nivell de certificació, de manera que puguem constatar que usuaris i a quin nivell de coneixements es troben cada un d’ells.
Funcionalitats Gestiona

Si vols ampliar informació, accedeix a la ponència realitzada per Francisco Orte en el Congrés CNIS 2022:

Compartir: