Blog

Articles
La materialització de la interoperabilitat a les entitats locals

La materialització de la interoperabilitat a les entitats locals

Les administracions públiques han d’estar en una contínua actualització i revisió del compliment de les seves obligacions en matèria d’interoperabilitat, per facilitar i afavorir d’aquesta manera les relacions interadministratives, així com amb els ciutadans.

Com cal afrontar els incidents de seguretat a les entitats locals?

Com cal afrontar els incidents de seguretat a les entitats locals?

El risc zero respecte als incidents de seguretat no existeix, així que és imprescindible tenir prou capacitat per afrontar-los de la millor manera possible, tornant a la situació normal al més aviat possible i provocant els danys mínims.