Canvi de paradigma electrònic després de la pandèmia

L’article 14.1 de la Llei 39/2015 estableix que els ciutadans no estem obligats a relacionar-nos electrònicament amb les administracions públiques. Es tracta d’un dret. No obstant això, durant la pandèmia que hem viscut, han arribat nous hàbits en tots els aspectes de la vida, incloent-hi una nova manera de relació de l’administrat amb la seva administració.

El Observatorio de Administración Electrónica DataObsae de la Secretaría General de Administración Digital del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital mostra el nivell d’ús dels serveis digitals que ofereix l’Administració General de l’Estat a les respectives administracions espanyoles. I, revisant les dades el gener del 2022, es constata l’espectacular impuls electrònic d’aquests últims anys durant la pandèmia.

El cas que crida més l’atenció ha estat l’ús del REC, el Registre Electrònic Comú. Es tracta del Registre que ofereix el Punt d’Accés General, i permet presentar documentació a qualsevol administració que faci servir el SIR, el Sistema d’Intercanvi de Registres.

Partint del fet que hi ha una base estable dels subjectes obligats des del 2 d’octubre de 2016 (derivat de l’article 14.2 de la Llei 39/2015), podem presumir que els increments són produïts per la incorporació dels ciutadans als serveis electrònics.

L’ús en nivells prepandèmia, com s’observa al gràfic següent, mantenia un increment lent però constant. El 2018 es van presentar 1.010.885 documents i el 2019 van ser 1.696.816. Aquest increment era constant mes a mes.

Nombre de registres enviats REC
Origen de les dades i gràfica: Secretaria General d’Administració Digital del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. Observatori d’Administració Electrònica DataObsae. Data de captura: 21/1/2022.

S’observa el fort increment sense parió produït pel primer confinament. L’abril del 2020 es va incrementar més d’un 518% respecte de l’abril del 2019. Però les dades ens revelen que aquest canvi de comportament no va ser una cosa anecdòtica del primer estat d’alarma, ja que la suma de documentació presentada al llarg del 2021, respecte al 2019, ha significat un increment del 185%. Per tot això, remarquem que aquesta nova cultura telemàtica ha arribat i no desapareixerà pas.

Aquest increment també podem observar-lo en altres serveis de l’Estat, com per exemple en l’ús d’identificacions electròniques fetes per mitjà de la passarel·la Cl@ve. L’any 2019 es va tancar amb 173 milions d’identificacions, mentre que l’any 2021 han estat 603 milions, cosa que suposa un increment del 248%.

Nombre d’autenticacions en la passarel·la Cl@ve
Origen de les dades i gràfica: Secretaria General d’Administració Digital del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. Observatori d’Administració Electrònica DataObsae. Data de captura: 21/1/2022.

De manera anàloga, es va produir un increment en el nombre de signatures efectuades mitjançant Cl@ve Firma. En aquest cas, del 275%.

Nombre de signatures electròniques realitzades amb certificats centralitzats
Origen de les dades i gràfica: Secretaria General d’Administració Digital del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. Observatori d’Administració Electrònica DataObsae. Data de captura: 21/1/2022.

Les dades constaten l’increment i els nous hàbits en l’ús telemàtic per part dels ciutadans a conseqüència de la pandèmia

També s’ha produït un increment en el nombre de Notificacions enviades a l’Punto de Acceso General y a la Adreça Electrònica Habilitada Única per mitjà del servei Notific@. Que pràcticament s’ha duplicat i ha passat d’11,7 milions de trameses el 2019 a 22,3 milions el 2021.

Nombre de trameses incorporades a Notific@
Origen de les dades i gràfica: Secretaria General d’Administració Digital del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital. Observatori d’Administració Electrònica DataObsae. Data de captura: 21/1/2022.

En aquest cas, s’observa l’aturada dels terminis que va suposar el primer estat d’alarma i que posteriorment es va traduir en un pic de trameses el setembre del 2020. No obstant això, el 2021 tanca amb millors dades que el 2020.

Aquesta percepció de l’increment de donar resposta a l’ús telemàtic dels ciutadans va portar els nostres clients a sol·licitar-nos evolutius a Gestiona, que van ser atesos durant els primers mesos de la pandèmia: per exemple, amb la módulo de Cita Previa o con la posibilidad de atender a los ciudadanos por videoconferència. Fins a finals del 2021, els volums d’ús han estat 1.092.135 cites prèvies i 81.049 videoconferències. Tot això constata l’èxit del model.

Una altra dada que cal tenir en compte és que, des del març del 2020 fins al desembre del 2021, s’han registrat 5.486.716 d’entrades de forma telemàtica a les seus electròniques dels clients de Gestiona, a les quals caldria afegir 1.284.467 més provinents del Sistema d’Intercanvi de Registres. Això equival a una disminució considerable de la presencialitat a les Oficines d’Assistència.

En els mesos previs a la pandèmia, la ràtio global d’anotacions no presencials en el registre d’entrades respecte del total era de prop del 13,5%. En aquests mesos ha arribat al 33,2%. Un increment considerable. I són moltes les entitats que ens informen que ja estan rebent de manera telemàtica més anotacions que presencialment, la qual cosa implica un important estalvi de costos, com ja vam veure al seu dia.

Com a conclusió al repàs de totes aquestes dades, es constata la maduresa en la incorporació dels ciutadans a l’Administració Electrònica. Nous hàbits que, en paral·lel, hem vist en altres aspectes de la vida, com l’increment de les compres online, la qual cosa ens permet preguntar-nos si algun dia el legislador es plantejarà, d’acord amb l’article 14.3 de la Llei 39/2015, anar imposant l’ús electrònic gradualment al conjunt de persones físiques.

Compartir: