Existeix el copia-enganxa? Migració d’informació: Estratègia

En l’actualitat, la gran majoria de les entitats disposen d’eines tecnològiques per fer la seva feina. En el moment d’adquisició d’una nova eina, cal transferir la informació que treballem del sistema anterior al sistema acabat d’adquirir.

Ens trobem davant d’un procés de migració d’informació. Aquest procés constitueix un factor fonamental per a l’èxit del nou projecte

Segons un estudi de Gartner de 2020 “per al 2023 al voltant del 70 % de les organitzacions necessitaran migrar a nous sistemes de bases de dades”.

L’objectiu que és subjacent en un procés de migració és aconseguir que els usuaris de les eines puguin disposar de la informació anterior per continuar la seva tasca en el nou sistema, a més de mantenir en l’actualitat la informació històrica de l’entitat.

Cal implementar un procés de migració, de manera que es transfereixin les dades de diferents formats (arxius, bases de dades, sistemes d’emmagatzematge) d’un origen a una destinació, i al camí és possible / necessari que es transformi la informació.

Des de la seva visió general, el procés de migració podria semblar senzill:

copiar-enganxar la informació, però no hem de banalitzar-lo o subestimar-lo.

Hi ha pilars importants, que subjeuen i que els hem de tenir molt presents:

 • Integritat. La informació ha de mantenir la seva precisió, integralitat i coherència. Poden haver-hi processos de transformació, però no per al canvi de la informació, sinó per a la contextualització d’aquesta.
 • Autenticitat. Cal garantir l’autenticitat de la informació per migrar. Sobretot en el cas de documents electrònics, s’ha d’assegurar al llarg del temps les característiques originals del document respecte del context, l’estructura i el contingut.
 • Confidencialitat. La informació només pot ser accessible per aquell personal autoritzat a tenir-hi accés, de manera que es traslladin al nou sistema les polítiques d’accessibilitat a la informació.
 • Protecció. Un procés de migració comporta l’obertura de permisos a aplicacions, fonts de dades i arxius, cal garantir la seguretat de la informació en aquests moments de canvi.
 • Conservació. Tenir en compte la conservació de la informació conforme a les polítiques o pràctiques que puguin tenir definides en l’entitat.
 • Disponibilitat. La informació ha d’estar disponible quan es necessita en el nou sistema.

Entre les principals claus davant d’un procés de migració hem de tenir en compte les següents:

 • Estratègia clara i completa de la migració.
 • Metodologia, tècniques i procediments per dur a terme en el projecte de migració.
 • Coneixement sobre la informació per migrar i l’abast d’aquesta. És molt important tenir en compte que no tota la informació és transferible i que han d’haver-hi processos de transformació.
 • Infraestructura de sistemes. Determinar els sistemes maquinari i programari que s’utilitzaran en tot el procés.
 • Equip de migració. En un projecte de migració hi participa un equip multidisciplinari: Tècnic, funcional i de gestió.

Amb aquestes consideracions, es veu necessari treballar en un pla de migració detallat. Des de la comunitat d’especialistes en migració es proposa un pla de migració de 7 fases:

 • FASE 1. Planificació prèvia a la migració. Avaluar la viabilitat del projecte de migració. Cost? Resultat? Entorn segur? Política de migracions?
 • FASE 2. Iniciació del projecte. Fer el pla de comunicació a totes les parts interessades en el projecte. Acords? Requisits de maquinari? Requisits de programari?
 • FASE 3. Anàlisi de l’entorn. Analitzar l’estructura, significat, contingut i context de les dades. Diccionari de dades d’alt nivell? Qualitat de les dades? Limitacions tecnològiques? Recursos disponibles?
 • FASE 4. Disseny de la solució. Determinar les dades per moure, les transformacions d’origen a destinació i la creació del disseny final. Quines dades, diccionari de dades detallat? Transformacions per realitzar? Entorns per utilitzar?
 • FASE 5. Crea i prova. Implementar el desenvolupament del projecte de migració i proves de la migració en un entorn de preproducció, que sigui fidel reflex de l’entorn de producció.
 • FASE 6. Migrar i validar. Migrar complint els requisits i validant les dades que s’han migrat.
 • FASE 7. Retirada i supervisió. Tancar el projecte, posant fi a tots els entorns i rebutjar els sistemes antics.

Font: https://www.datamigrationpro.com/data-migration-checklist-planner

D’aquestes fases que es proposen, el que és subjacent és la importància de tenir una estratègia clara de migració que minimitzi els riscos i garanteixi els pilars del tractament de la informació. No hem d’oblidar l’objectiu: canvi de solució tecnològica, però mai hem de menysprear el procés de migració d’informació.

Com sempre, la informació és poder i el poder està en la dada i el seu context.

Compartir: