Integrats amb el sistema de tramesa electrònica d’expedients a òrgans judicials

Tenim el plaer d’informar que hem integrat Gestiona amb el sistema de tramesa electrònica d’expedients a òrgans judicials utilitzant la plataforma INSIDE.

Gràcies a aquesta integració, a partir d’ara, més de 5.500 ajuntaments podran enviar de manera molt senzilla els expedients administratius que li siguin requerits pels òrgans judicials, complint en tot moment les normes tècniques establertes en l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. 

A dia d’avui, aquest sistema es limita a òrgans judicials del territori competència del Ministeri de Justícia (Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Múrcia, Extremadura, Illes Balears, Ceuta, Melilla, Audiència Nacional i Tribunal Suprem), i les comunitats autònomes d’Andalusia, Astúries i La Rioja. No obstant això, està previst que en els propers mesos es vagin incorporant a aquest sistema de manera progressiva els òrgans judicials de la resta de territoris. 

Amb la il·lusió i responsabilitat de continuar ajudant en el procés de modernització dels nostres clients i agraint la confiança que dipositen en nosaltres.

Compartir: