La capacitació com a factor de sostenibilitat en les AAPP

La RAE defineix sostenibilitat com la qualitat del sostenible, que al seu torn denota la qualitat que permet que alguna cosa sigui mantinguda en el temps sense que això suposi un esgotament de recursos o un greu perjudici al funcionament d’alguna cosa.

No hi ha dubte de què la incorporació massiva de les TIC en la gestió administrativa és un dels canvis més profunds i amb més potencial de millora a què s’ha enfrontat el sector públic des que, a començaments del segle XX, es va incorporar la màquina d’escriure com a eina de treball per a la generació de documentació administrativa.

Aquestes tecnologies, centrades en millorar la relació entre les entitats i els seus administrats, han aconseguit optimitzar els processos administratius i fer-los cada vegada més eficients, àgils i eficaços, multiplicant així la capacitat de resolució del sector públic sense haver de comprometre la seva sostenibilitat.

Dossier Certificaciò
Descarrega el dossier de la certificació de Gestiona

Els canvis organitzatius necessaris per modernitzar la gestió administrativa en les AAPP són profunds i requereixen una gestió del canvi planificada i ordenada.

Com qualsevol projecte de canvi organitzacional, la implantació de Gestiona, en afectar tant nivell individual com col·lectiu, es desenvolupa en un període de temps raonable, que facilita l’assimilació de la informació i permet la interiorització dels canvis en l’organització de forma progressiva.

El pla de formació i capacitació de persones i equips, que es dissenya a mida en qualsevol implantació de Gestiona, juga un paper fonamental perquè es constitueix com un element clau, tant en el desplegament inicial de l’eina, com quan s’implementen nous mòduls i funcionalitats.

Com a complement a aquests plans de formació i capacitació, i amb ànim de donar-li continuïtat al procés d’implantació i millora contínua, s’imposa la necessitat que l’organització disposi de perfils que dominin l’ús de la plataforma i puguin fer un manteniment continu de la configuració de Gestiona.

S’imposa la necessitat que l’organització disposi de perfils que dominin la parametrització de tots els mòduls de Gestiona

Disposar d’un referent de la pròpia organització, que conegui i domini totes les funcionalitats de Gestiona i sigui 100 % autònom per configurar-les és essencial si volem assegurar el màxim aprofitament de la plataforma en tota l’organització.

Per aquesta raó, des d’esPublico hem impulsat un programa de certificació per a usuaris administradors de Gestiona, amb el qual pretenem capacitar a perfils d’usuari administrador en la configuració, parametrització i manteniment de la plataforma.

Cursos certificació
Itinerari formatiu de la certificació

El programa aspira a proporcionar als usuaris configuradors les eines i coneixements necessaris per a:

  • Configurar la plataforma i que puguin fer un manteniment continu de Gestiona.
  • Proporcionar coneixement i eines metodològiques que assegurin el màxim aprofitament de la plataforma.
  • Impulsar processos de formació contínua alineats amb el propi evolutiu de Gestiona.
  • Fomentar la creació d’espais de col·laboració i comunicació entre usuaris per donar una millor resposta a les seves necessitats.

Els alumnes que superin el programa de certificació s’integraran a la comunitat tecnològica de Gestiona

El projecte s’ha dissenyat sota la modalitat de certificació, el que permetrà als alumnes acreditar davant de tercers la seva condició d’usuari certificat per esPublico, i per extensió el seu domini de la plataforma Gestiona.

Com a element addicional al programa de capacitació, i amb l’ànim de donar continuïtat al projecte, els alumnes que superin el programa de certificació s’integraran a la comunitat tecnològica de Gestiona.

Aquesta Comunitat tecnològica disposarà d’espais de formació contínua, crearà espais de comunicació entre tot l’ecosistema d’usuaris certificats, i permetrà impulsar i participar en projectes col·laboratius i d’innovació de la mà de l’equip d’especialistes de Gestiona.

En definitiva, un projecte on la intel·ligència col·laborativa prengui protagonisme i contribueixi, al costat de la formació i la voluntat d’innovació, a fer que el procés modernitzador al sector públic sigui sostenible i, sobretot, útil per a les administracions i els ciutadans.

Compartir: