El punt de partida – Configuració general de Gestiona

La importància d’assentar una base de configuració bàsica eficient i que es pugui mantenir

Des del primer moment en què comencem a concebre la idea de crear un programa de certificació per a usuaris administradors, contemplem la necessitat d’incloure en el seu itinerari un curs que s’endinsés en tots els aspectes parametritzables de la configuració d’una entitat, com a element nuclear per assegurar el bon funcionament de la mateixa.

És innegable la importància que comporta assentar una base de configuració estable si busquem implementar tots els nous automatismes i nivells avançats de configuració de Gestiona.

Referent a això, tots som conscients de l’enorme responsabilitat que recau sobre l’usuari administrador amb una eina de tramitació electrònica, més encara, quan parlem d’una plataforma composta per diferents mòduls integrats entre si, en la que interactuen una multitud d’usuaris amb una gran varietat de perfils.

En el seu dia a dia, l’administrador s’ha d’enfrontar a una multiplicitat de casuístiques i variables, algunes de les quals poden afectar aspectes sensibles d’una organització, com pot ser el procés d’adopció d’acords, o delimitar la visibilitat d’informació sensible per a empleats públics i ciutadans, entre d’altres.

Per tot això, aquest curs es planteja amb l’objectiu principal de transmetre a l’usuari administrador tot el coneixement sobre totes les múltiples possibilitats de configuració de Gestiona, i que així pugui adaptar-la, mantenir-la i fer-la evolucionar amb plenes garanties, conforme a les necessitats i casuístiques de la seva organització.

Per aglutinar tots els aspectes de configuració de Gestiona, hem dissenyat un programa formatiu en el qual es descriuen els principals punts per tenir en compte en fer els primers passos a Gestiona.

El curs estableix com un dels punts de partida més importants la necessitat de dominar la configuració del lloc de treball de tots els usuaris, duent-ne a terme una instal·lació òptima d’equips, dispositius i perifèrics, com ara escàners, dispositius de firma biomètrica i, per descomptat, l’app mòbil de Gestiona.

En segon lloc, és una obvietat que de forma paral·lela al desenvolupament de noves funcionalitats a Gestiona, s’incorporen nous permisos d’usuari que aporten un plus de complexitat al manteniment d’usuaris i grups, fent que la configuració de cada perfil d’usuari de l’entitat sigui una tasca cada vegada més conscienciosa i crítica per a l’organització.

Coneixes la possibilitat de configurar perfils d’usuaris? Entens tots els permisos que integra Gestiona? T’agradaria reflexionar sobre els permisos configurats en la teva entitat?

En tercer lloc, som conscients que el principal objectiu d’una administració pública no és cap altre que donar el millor servei possible a la ciutadania. Partint d’aquesta màxima, el curs es focalitza en mostrar de forma àmplia totes les opcions de configuració que allotgen les funcionalitats que connecten a l’entitat i a la ciutadania, que, s’articulen entorn de quatre eixos principals: la seu electrònica, l’oficina d’assistència en matèria de registres (OAMR), el mòdul de cita prèvia i la base de dades de tercers de l’entitat.

Quant a la metodologia d’aprenentatge del curs destaquem que s’ha dissenyat seguint-ne una metodologia pràctica i interactiva, en la que la interacció de l’usuari cobra una especial importància, per la qual cosa suposa per als participants d’element de comparació, contrast i anàlisi col·lectiva.

D’aquesta forma, l’alumne adquireix coneixement de forma conjunta sobre les diferents experiències aportades per altres membres del grup, i descobreix altres maneres d’afrontar i resoldre els problemes a què un usuari administrador s’enfronta en el seu dia a dia.

Els alumnes que ja han finalitzat amb èxit el procés de certificació han participat en nombrosos debats sobre les diferents formes de configuració de perfils d’usuaris de les seves entitats, sobre les pautes de manteniment de les seves bases de dades de tercers, o esquemes d’organització de grups i unitats gestores, entre d’altres.

Configuració Gestiona

El primer pas per continuar modernitzant

Després d’haver realitzat un recorregut sobre aquest curs, s’haurà pogut comprovar que es tracta d’un curs imprescindible per a aquells usuaris administradors de Gestiona que busquin augmentar els seus coneixements sobre les opcions de configuració de la plataforma i aspirin a fer el millor manteniment i evolució possible de la seva configuració.

L’experiència de les convocatòries precedents ens indica que existeixen moltes funcionalitats desconegudes, o parcialment utilitzades, que permetran elevar Gestiona al seu màxim exponent dins de cada entitat.

Tenir un coneixement ple de les funcionalitats de la plataforma ajudarà als responsables en la presa de decisions encaminades a establir una base de configuració estable i mantenible de la plataforma, que s’ha de constituir com el punt de partida del procés modernitzador de la mà de Gestiona, i com a element dinamitzador de la implantació de totes les novetats i evolutius que es van desplegant any rere any a Gestiona.

Compartir: