L’analítica de Gestiona com a eina de democratització de la dada

Mesurar és una necessitat consubstancial a qualsevol activitat humana orientada a la generació de resultats. Analitzem i mesurem dades per validar i ajustar processos que ens permetin millorar i optimitzar recursos.

Això no és fruit de cap necessitat que no tinguéssim ahir. El que ha canviat és la quantitat de dades que som capaços de generar, i per extensió, que tenim la necessitat d’analitzar per ser competitius, eficaços i eficients.

El motor de tramitació de Gestiona és un clar exemple d’això. Si atenem la seva evolució, veiem que els desenvolupaments que ha tingut en els últims anys han anat encaminats a articular sistemes de captura d’informació estructurada amb la vista posada en la normalització del procediment com a qüestió essencial per incorporar criteris de simplificació administrativa als seus processos.

A les dades bàsiques dels expedients, estructurats a nivell de procediment, se li van sumar els tesaurus com a actius semàntics definits i personalitzats a nivell de sol·licitud. Aquests tesaurus van evolucionar i es van convertir en un dataset agregat d’informació associada a l’activitat, i després a la subfunció o àrea competencial.

Analítica de Gestiona

A més de les dades personalitzades, per a la gestió dels expedients comptem també amb les funcions com a dades d’informació rellevant en diferents contextos de tramitació, generades i capturades de forma predeterminada.

Així, a mesura que l’usuari tramita l’expedient, i sempre des de l’origen, Gestiona conforma el dataset del mateix, que quedaria integrat per totes les dades, tesaurus i funcions que es van capturant durant la seva tramitació.

Dominar aquests volums de dades és el desafiament a què s’enfronten els qui gestionen qualsevol organització, sigui aquesta una empresa, una associació o una administració pública.

Per a això, és imprescindible que les Administracions Públiques comptin amb eines d’anàlisi de dades capaces de treballar amb grans volums d’informació i de presentar-se-la, a les diferents tipologies i perfils d’usuaris, de manera que els resulti comprensible i útil.

És imprescindible comptar amb eines d’anàlisi de dades, que siguin capaces de treballar amb grans volums d’informació.

Perquè el veritable valor que té aquest petroli del segle XXIque són les dades, no és tant la capacitat del maneig d’aquests volums d’informació, com la capacitat d’utilitzar eines que permetin democratitzar aquestes dades i fer que siguin útils per a les persones.

Dins del programa de la certificació de esPublico “Administració avançada de Gestiona” s’inclou un mòdul específic d’analítica de dades, amb el qual es pretén capacitar els usuaris administradors en el domini de l’eina d’analítica de dades de Gestiona.

Al llarg dels temes i activitats del curs, l’usuari administrador aprendrà a treballar amb la tecnologia de Qlik Sense, a través de la qual podrà personalitzar els informes que posa a disposició de la seva organització, tant a nivell general, com a nivell particular d’un negociat concret.

En aquest sentit l’analítica funcionarà com un complement indispensable en la configuració d’un procediment -des de la fase de disseny-, gràcies al qual els gestors del procediment podran monitorar l’activitat d’aquest i fer un seguiment de terminis, temps d’execució i gestió conforme als criteris de qualitat i eficiència establerts per l’entitat.

Si les dades són el petroli del segle XXI, i la democratització de la dada el catalitzador del canvi de paradigma cap a una gestió basada en dades, disposar en l’entitat de perfils capacitats per treure’n partit a l’eina d’analítica de Gestiona, serà l’element diferenciador més important perquè una entitat pública sigui eficient en l’assignació de recursos i eficaç en la seva relació amb els agents que es relacionin amb ella.

Compartir: