Mesurant els estalvis a la societat mitjançant la simplificació administrativa

En la situació socioeconòmica en la qual ens trobem, es fa cada vegada més necessari l’eficiència en totes les facetes de la vida. Entre aquetes, ens trobem amb la necessària relació entre l’Administració i els seus administrats. En un escenari global d’incertesa econòmica i d’optimització de recursos, l’Administració té a la seva mà facilitar l’estalvi de les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb ella, mitjançant la reducció de càrregues administratives.

Compartir: