Mesurant els estalvis a la societat mitjançant la simplificació administrativa

En la situació socioeconòmica en la qual ens trobem, es fa cada vegada més necessari l’eficiència en totes les facetes de la vida. Entre aquetes, ens trobem amb la necessària relació entre l’Administració i els seus administrats. En un escenari global d’incertesa econòmica i d’optimització de recursos, l’Administració té a la seva mà facilitar l’estalvi de les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb ella, mitjançant la reducció de càrregues administratives.

Registrar-m’hi

Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. (esPublico). Finalidad: a) darte de alta en la plataforma para acceder a todas las funcionalidades, b) mantener relaciones con la entidad en la que trabajas, c) en su caso, mantenerte informado sobre los productos, servicios y actividades de esPublico, por cualquier medio, incluso electrónicos. Ejercicio de derechos: dpd@espublico.com o en la dirección postal del responsable del tratamiento. Más información: Política de privacidad.

Inicia sessió

Compartir:

Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en facebook
Vull que em cridin
Si necessites ajuda deixa les teves dades de contacte i nosaltres et cridem.

Informació bàsica de protecció de dades. Responsable del tractament: ESPUBLICO SERVEIS PER A l'ADMINISTRACIÓ, S.A. (esPublico). Finalitat: a) contactar amb tu per a respondre a les consultes i peticions d'informació formulades, b) mantenir relacions amb l'entitat en la qual treballes. Exercici de drets: dpd@espublico.com o en l'adreça postal del responsable del tractament. Més informació: Política de Privacidad.

Si ho prefereixes crida'ns
Quiero que me llamen

Si necesitas ayuda deja tus datos de contacto y nosotros te llamamos.

Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. (esPublico). Finalidad: a) contactar contigo para responder a las consultas y peticiones de información formuladas, b) mantener relaciones con la entidad en la que trabajas. Ejercicio de derechos: dpd@espublico.com o en la dirección postal del responsable del tratamiento. Más información: Política de Privacidad.

Si lo prefieres llámanos