Blog

eIDAS2, la clau per a la nova identitat digital

El Reglament eIDAS vigent està sent objecte de modificació, de manera que es preveu que, en aquest primer trimestre de 2024, s’aprovi el nou Reglament eIDAS2 amb una nova identitat digital europea, entre d’altres novetats, que es materialitza en la cartera digital o «Wallet».