Gestió hibrida del projecte de modernització a les AP

A l’extens i dinàmic món de la transformació digital, les organitzacions s’enfronten constantment al repte d’adaptar-se als canvis i mantenir-se fidels a la seva visió, missió i valors.

Encara que l’impuls principal de qualsevol procés d’aquesta naturalesa ha de ser intern, sovint es genera un debat sobre si l’actor principal de la gestió del projecte ha de ser extern o, per contra, ha de ser personal de la mateixa organització.

Com passa amb molts debats, no hi ha una resposta ni solució única que puguem considerar vàlida amb total rotunditat. Segur que trobem casos d’èxit que han optat per solucions diferents que han resultat reeixides.

Diferents perspectives de la transformació digital

En les administracions públiques, la pregunta sobre si optar per un model en el qual prioritzi el talent intern, o optar per un altre de centrat en la participació d’especialistes externs té el seu origen en els inicis, quan es van incorporar els primers programes informàtics a la gestió administrativa.

Encara que en les primeres experiències d’implementació de tecnologies d’informació en les AP el model d’externalització era majoritari, i eficaç en línies generals, l’evolució i desenvolupament que han assolit aquestes tecnologies, i sobretot la generalització del seu ús a qualsevol perfil professional, han posat de manifest la necessitat que el personal intern participi activament en aquests processos.

Amb aquesta premissa van sorgir models en els quals era la mateixa organització la que adoptava la tecnologia, la feia seva, i s’encarregava de tot el procés de desplegament, configuració i manteniment, i reservava al fabricant del programari la missió de ser proveïdor de l’esmentada tecnologia.

El model híbrid com a estratègia

Les experiències amb models anteriors van generar ineficiències, van impulsar l’evolució cap a un model que integra la participació d’ambdós agents, que han de treballar de manera coordinada, col·laborar i retroalimentar-se per aconseguir l’èxit del projecte.

Un model mixt conjuga experiència i coneixement de les dinàmiques internes d’una organització

Un model mixt ofereix una solució equilibrada, que conjuga l’experiència i coneixement de les dinàmiques internes d’una organització gràcies a les aportacions del personal de l’entitat, amb l’expertise i visió externa que aporten els especialistes externs.

Aquest model no és només una tendència passatgera; és una estratègia sòlida i sostenible per a les organitzacions que busquen la innovació i adaptació constant en un món tecnològicament molt avançat i en permanent evolució.

Conreant una cultura d’aprenentatge continu i recíproc

Un dels màxims beneficis del model híbrid és l’oportunitat de fomentar una cultura d’aprenentatge i desenvolupament continu, a través de la transferència de coneixement entre tots els agents.

És crucial que els qui participen en la gestió d’un projecte disposin de la màxima informació possible sobre el seu progrés i evolució.

A més, és important que tots els membres de l’equip directiu del projecte comparteixin un coneixement equitatiu de les tecnologies i aplicacions en les quals sustenten el seu procés modernitzador.

D’aquesta manera s’eviten biaixos en el procés de presa de decisions, i es limita l’impacte que tindria en aquestes decisions un desconeixement de la plataforma, fet que permet que cada un dels agents aporti al procés la visió, experiència i coneixement que va fer que les seves organitzacions els designessin per liderar el projecte.

La importància de la capacitació en l’ús de la tecnologia

Dossier

Des d’esPublico creiem fermament en la importància que té el domini de la plataforma per a una adequada presa de decisions en el marc del projecte, i per això creem el programa de certificació “Administració Avançada de Gestiona”.

Des d’esPublico creiem fermament en la importància que té el domini de la plataforma per a una adequada presa de decisions

Gràcies a aquest programa, més de 150 usuaris de 100 entitats de Gestiona dominen l’administració, parametrització i configuració de la plataforma, i proporcionen als ciutadans serveis electrònics de qualitat, àgils, senzills i amb totes les garanties jurídiques.

Per a més informació sobre el programa de certificació “Administració Avançada de Gestiona”, et convidem a visitar la nostra secció dedicada.

Hi trobaràs tota la informació sobre el programa i el formulari d’inscripció a qualsevol de les edicions del programa en què encara hi hagi places disponibles.

Compartir: