Servei d’impressió i ensobrament

Gestiona està integrat amb els serveis que permeten a les Administracions Públiques externalitzar per complet la impressió i ensobrament de les notificacions, posant fi al paper dins de l’administració.

Mitjançant el Servei d’Impressió i Ensobrament, Gestiona automatitza la tramesa de tota la correspondència en paper a un centre especialitzat en impressió i ensobrament.

Aquest, lliura la correspondència a l’operador postal que realitzarà els intents de notificació al domicili de l’interessat.

Posteriorment, un empleat de l’operador postal realitza el lliurament i recull del ciutadà l’evidència de lliurament, el justificant de recepció.

Aquestes evidències, són digitalitzades realitzant una extracció de les metadades i s’incorporen a l’expedient per poder continuar amb la tramitació administrativa.

Processament d’impressió i ensobrament de Gestiona

Avantatges

  1. Estalvi de temps: en delegar la impressió de les notificacions en el centre d’impressió i ensobrament, permet als empleats públics alliberar-se de tasques repetitives.
  2. Traçabilitat: amb el seguiment de la tramesa, sabrem en tot moment l’estat de lliurament d’una notificació.
  3. Seguretat jurídica: les evidències de lliurament, gestionades pels empleats de Correos, són incorporats automàticament a l’expedient. Permetent un control de la documentació.

Servei de sms

Una vegada s’activi el Servei d’Impressió i Ensobrament, simultàniament quedarà actiu el d’enviaments d’SMS. Aquests es generaran automàticament sempre que el tercer tingui informat un telèfon mòbil.

Per aprofitar aquesta funcionalitat, és necessari obtenir els mòbils dels interessats. Aquesta dada és obligatòria en realitzar sol·licituds a través de la seu electrònica, però no en donar d’alta un tercer de forma manual a Gestiona.

Compartir: