Conquereix els nous desafiaments del sector públic (CAT)

Una plataforma única on totes les nostres solucions s’integren perfectament entre si, i donen una resposta global a les necessitats de transformació digital dels nostres clients

Beneficia’t de les tecnologies més innovadores

Dues versions per elegir

1a Generació

Compliment normatiu

Sistema de Tramitació lliure

Permet una digitalització transversal de tota l’organització

Permet tenir expedients electrònics i interoperables

Implantació àgil

2a Generació

Gestió avançada

Permet gestionar procediments reglats i automatitzats

Incorpora aplicacions de gestió (contractació, control intern, cita prèvia, etc.)

Eines col·laboratives (xat, videoconferències, etc.)

Analítica avançada

1ª GENERACIÓN

Cumplimiento normativo

2ª GENERACIÓN

Gestión avanzada


Sede Electrónica
Cita PreviaOficina de Asistencia
Registro Electrónico
Gestión de Expedientes

Sistema de Tramitación Libre

Sistema de Tramitación Híbrido

(Permite combinar la tramitación libre con procedimientos reglados y automatizados)


Firma en la Nube
Órganos y Resoluciones
Interoperabilidad AGE
Contratación ElectrónicaControl InternoHerramientas ColaborativasBúsquedas Avanzadas
AnalíticaApp Móvil
Seguridad

Nivel Alto

Nivel Alto


Gestor Personal

Para más de 10.000 hab.

Para todos

La plataforma líder que utilitzen més de 175.000 175.000 175.000 empleats públics

Notícies i articles relacionats

Sol·licita demo

Informació bàsica de protecció de dades. Responsable del tractament: ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA (esPublico). Finalitat: a) contactar amb tu per respondre a la consulta plantejada en aquest formulari; b) mantenir relacions amb l’entitat en la qual treballes; c) en cas d’atorgar-hi el teu consentiment, mantenir-te informat sobre els productes, serveis i activitats d’esPublico, per qualsevol mitjà, fins i tot electrònics. Exercici de drets: dpd@espublico.com o a l’adreça postal del responsable del tractament. Més informació: Política de privacitat.